Thursday, November 18, 2021

İngiliz neobank Revolut, Eylül 2021’de Ukrayna’da bir yan kuruluş kaydetti.

Tüzel kişilerin devlet siciline göre, şirket LLC “Revolution Technologies Ukrayna” olarak adlandırılıyor, yararlanıcısı Revolut Ltd. Mayıs 2021’de Revolut şu anda aktif olarak çalışanları işe alıyor. Ukrayna operasyonları, çoğunlukla uzaktan çalışma için.

Previous post
The sale of petroleum from US reserves to drive down the price of oil.

The sale of petroleum from US reserves to drive down the price of oil.

Next post

Editor's note:

Previous Main Topics