Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Hükümet, arazi sulama teknolojisini kullanan çiftçileri destekleyecek.

Yakın tarihli bir duyuruda, Başbakan Denys Şmıgal, devletin çiftliklerine sulama sistemleri kuran veya modernize eden tarım üreticilerinin maliyetlerinin %25’ini geri ödeyeceğini söyledi. Şmıgal “Toprak sulama sisteminin modernizasyonu, verimlerini en az iki kat artıracak ve böylece GSYİH büyümesine ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Bu yıl, ilgili program kapsamında çiftçiler için geri ödenmeyen sübvansiyon 50 milyon UAH (1,9 milyon $) tutarında olacak” dedi.

Post navigation
Previous post

EcoSystem birleşik ekolojik web portalı Ukrayna'da faaliyet gösteriyor.

Next post

Kadorr, Birinci Kiev Makine İmalat Fabrikasını satın almak istiyor.