Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

czwartek, 30 listopada, 2023
Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

Komisja Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej zatwierdziła projekt dostosowanego Rocznego Programu Narodowego (ANP) na 2024 rok. Dokument ten określa kryteria kwalifikowalności Ukrainy do członkostwa w NATO.

„Sojusznicy pozytywnie ocenili zaproponowane przez nas podejście i przedstawili ogólne zalecenia do projektu, które zostały uwzględnione przez Komisję” – powiedziała Olga Stefaniszyna, wicepremier ds. integracji euroatlantyckiej.

Kluczowe wysiłki Ukrainy będą koncentrować się na następujących kwestiach:

  1. skutecznej kontroli nad siłami bezpieczeństwa i obrony
  2. zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w sektorach bezpieczeństwa i obrony
  3. transformacji polityki obronnej i planowania
  4. modernizacja systemów zarządzania i kontroli
  5. usprawnienie systemu łączności strategicznej
  6. transformacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji i wymiana informacji
  7. transformacja przemysłu obronnego i wprowadzenie nowoczesnych technologii
  8. zarządzanie zasobami
  9. rozszerzenie możliwości rehabilitacji i reintegracji weteranów wojennych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina spełniła prawie wszystkie wymagania dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE.

Ukraina spełniła prawie wszystkie wymagania dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE.

Następna wiadomość
Spotkanie Rady NATO-Ukraina w Brukseli: Ukraina otrzymuje zalecenia dotyczące reform niezbędnych do przystąpienia do Sojuszu.

Spotkanie Rady NATO-Ukraina w Brukseli: Ukraina otrzymuje zalecenia dotyczące reform niezbędnych do przystąpienia do Sojuszu.

Poprzednie główne tematy