Spotkanie Rady NATO-Ukraina w Brukseli: Ukraina otrzymuje zalecenia dotyczące reform niezbędnych do przystąpienia do Sojuszu.

czwartek, 30 listopada, 2023
Spotkanie Rady NATO-Ukraina w Brukseli: Ukraina otrzymuje zalecenia dotyczące reform niezbędnych do przystąpienia do Sojuszu.

Według Jensa Stoltenberga, ministrowie spraw zagranicznych NATO omówili drogę Ukrainy do wejścia do NATO i zgodzili się, że Kijów zostanie członkiem Sojuszu.

„Do tej pory przedstawiliśmy zalecenia dotyczące priorytetowych reform, w tym walki z korupcją, wzmocnienia rządów prawa oraz wspierania praw człowieka i praw mniejszości” – wyjaśnił Stoltenberg podczas spotkania.

Zapewnił również uczestników, że Sojusz będzie nadal wspierał Ukrainę na jej drodze do akcesji i w walce o jej wolność. Ponadto NATO przekształca obecnie kompleksowy pakiet wsparcia w wieloletni program, pomagając Ukrainie „przejść z epoki radzieckiej do epoki NATO” i „zapewnić pełną interoperacyjność Sił Zbrojnych”.

Zgodnie z wynikami pierwszego spotkania, szefowie spraw zagranicznych podsumowali wyniki wdrożenia rozszerzonego pakietu politycznego i praktycznego wsparcia dla Kijowa oraz zatwierdzili priorytety operacyjne na nadchodzący rok, które obejmują bezpieczeństwo energetyczne, innowacje i współpracę.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

Następna wiadomość
Co państwo oferuje inwestorom przed grudniową prywatyzacją?

Co państwo oferuje inwestorom przed grudniową prywatyzacją?

Poprzednie główne tematy