Ukraina spełniła prawie wszystkie wymagania dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE.

czwartek, 30 listopada, 2023
Ukraina spełniła prawie wszystkie wymagania dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała takie oświadczenie i dodała, że jest pod wrażeniem tego, jak Kijów wdraża głębokie reformy strukturalne, biorąc pod uwagę wojnę egzystencjalną.

„Ukraina spełniła wszystkie wymagania z prawie wszystkich siedmiu kroków, o które prosiliśmy, gdy stała się krajem kandydującym” – powiedziała.

W grudniu, po szczycie przywódców UE w Brukseli, nastąpi oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia negocjacji, jeśli wszystkie państwa członkowskie poprą taką decyzję.

Jednocześnie w Ukrainie 78% respondentów głosowałoby za przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej w przypadku takiego referendum. Socjologowie zauważają, że w lipcu tego roku 85% respondentów poparło ten pomysł. Jednocześnie tylko 5% Ukraińców jest przeciwnych przystąpieniu do UE. Z drugiej strony, rośnie udział osób niezdecydowanych lub takich, które nie chciałyby głosować: odpowiednio 3% i 14%.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina może wzorować się na doświadczeniach Polski, aby uzyskać członkostwo w UE do 2030 roku.

Ukraina może wzorować się na doświadczeniach Polski, aby uzyskać członkostwo w UE do 2030 roku.

Następna wiadomość
Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

Ukraina zatwierdza plan reform niezbędnych do przystąpienia do NATO.

Poprzednie główne tematy