Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Polska daje większą autonomię wojewódzkim urzędom pracy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, co skraca czas i zmniejsza biurokrację, a także cyfryzuje cały proces

, powiedziała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii (Dziennik.pl). Powiedziała, że: „Chcemy, aby obcokrajowcy mogli łatwo przyjechać do Polski, rozpocząć tu pracę, szczególnie w specjalnościach, w których brakuje siły roboczej w Polsce, gdzie Polacy niechętnie pracują”.

Post navigation
Previous post

Podczas gdy turystom odradza się odwiedzanie Polski w czasie pandemii,

Next post

Eksperci ds. zatrudnienia szacują, że realna liczba Ukraińców pracujących w Polsce wynosi 1-1,5 mln.