Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Eksperci ds. zatrudnienia szacują, że realna liczba Ukraińców pracujących w Polsce wynosi 1-1,5 mln.

Wasyl Woskobojnik, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm na Rzecz Międzynarodowego Zatrudnienia, szacuje, że za granicą pracuje obecnie 3-5 mln obywateli Ukrainy. Dla ukraińskich pracowników fizycznych możliwość pracy w UE staje się coraz bardziej popularna. Co pół roku EWL Group, ukraińsko-polska agencja pośrednictwa pracy, przeprowadza ankietę wśród ukraińskich pracowników w Polsce. We wrześniu 28% respondentów twierdziło, że po raz pierwszy pracuje za granicą. Do maja odsetek ten wzrósł do 44%.

Post navigation
Previous post

Polska daje większą autonomię wojewódzkim urzędom pracy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, co skraca czas i zmniejsza biurokrację, a także cyfryzuje cały proces

Next post

Pandemia Coronawirusa nie zniechęca Ukraińców do pracy w UE.