Friday, November 19, 2021

1 Aralık 2021’den itibaren Ukrayna Merkez Bankası,

bankaların açık uzun ve kısa döviz pozisyonları üzerindeki limitlerini yasal sermayelerinin %10’undan %15’ine çıkaracak. NBU, daha yüksek limitlerin bankaların döviz pozisyonları dahilinde bankalararası işlem yapma kabiliyetini yaklaşık 400 milyon $ artıracağını tahmin ediyor. Merkez Banası, bunun bankaların döviz piyasasındaki aşırı döviz kuru dalgalanmalarını düzeltmede ve genel olarak likiditeyi ve piyasa derinliğini artırmada daha büyük rolüne katkıda bulunacağını bildirdi.

Previous post
The sale of petroleum from US reserves to drive down the price of oil.

The sale of petroleum from US reserves to drive down the price of oil.

Next post

Editor's note:

Previous Main Topics