Wednesday, November 17, 2021

Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada, çiftçiler için kredi garanti fonu yasasının imzalanmasının önündeki engeli kaldırdı.

Verhovna Rada, Tarım için Kısmi Garanti Fonu yasasını geçirme kararını iptal eden kararları reddetti. Tasarıya göre, 500 hektara kadar ekim yapan çiftçiler, finans kuruluşlarından kredi alabilmek için devletten garanti alacak. Fon, kredi sözleşmesinin vadesi için, ancak 10 yıldan fazla olmamak üzere, ödenmemiş anapara tutarının %50’sine kadar garantiler ve garantiler sağlayacak.

Previous post

Germany's energy regulator has suspended the certification of Nord Stream 2.

Next post

Editor's note:

Previous Main Topics