Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Girişimcilik ve İhracat Geliştirme Ofisi iş dünyasına açık. Misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) desteklemek.

Bakanlık, ofiste iş ile ilgili tüm konularla ilgilenecek 10 bölüm olduğunu açıkladı: “iş geliştirme ve yasal konular için ulusal bir strateji oluşturmaktan yatırım ve yenilikçiliği çekmeye kadar”. Ekip, girişimcilerin sorunlarını analiz edecek ve başlatacak. Mevzuatta yapılacak değişiklikler Ekonomi Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde yapılacak. Ayrıca ofis, mevcut şirketlerde inovasyonu teşvik edecek ve girişim ekosisteminin oluşturulmasına ve büyümesine katkıda bulunacak.

Post navigation
Previous post

CMS, Ukrayna'daki menkul kıymet takas altyapısı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Next post

UkrainianJournal'ın bildirdiğine göre, Ukrayna, Avrupa elektrik şebekesine katıldıktan sonra 1.5 milyar dolarlık ekonomik destek elde edebilir.