Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Ferrexpo dekarbonizasyon planları.

Poltava Madencilik ve Yeristovo Madencilik’i kontrol eden firma, 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırma planlarının bir parçası olarak Ricardo Plc ile çalışma yürüttüğünü açıkladı. “Grup, 2050 yılına kadar faaliyetlerinden net sıfır karbon emisyonu elde etme taahhüdünü üstleniyor” ifadesi kullanıldı. Ferrexpo, dekarbonizasyona ek olarak, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2’nin birleşik emisyonlarında minimum %30’luk bir azalma elde etmek için bir başlangıç taahhüdü üstlenecektir.

Post navigation
Previous post

"İnşaat maliyeti % 20 arttı".

Next post

23. Ukrayna-AB Zirvesi sırasında Denys Şmıgal, Ukrayna'nın enerji sisteminin ENTSO-E ile senkronizasyonunun,