Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Bakan Roman Leşçenko, Tarım Bakanlığı’nın “fiziksel” hektarlarda ücretsiz özelleştirme

hakkını devlet arazilerinin satın alınması ve kiralanmasında sabit bir indirim hakkıyla değiştirmek istediğini açıkladı. Bu indirim tüm vatandaşlar için aynı ve garantili olacak, ayrıca gaziler ve diğer bazı vatandaş kategorileri için ek avantajlar sağlanacak. Leşçenko’ya göre, arazinin mevcut biçiminde ücretsiz olarak özelleştirilmesi, bu hakkın kötüye kullanılmasına izin veren bir araç.

Post navigation
Previous post

Ukrautoprom'a göre, Eylül 2021'de Ukraynalılar rekor sayıda yeni elektrikli otomobil satın aldı.

Next post

Avrupa İş Birliği (EBA), BT'nin durumuna, Ukrayna'da teknoloji eğitimine ve BT gelişiminin beklentilerine/zorluklarına odaklanan bir IT Konferansına ev sahipliği yaptı.