Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

23. Ukrayna-AB Zirvesi sırasında Denys Şmıgal, Ukrayna’nın enerji sisteminin ENTSO-E ile senkronizasyonunun,

sürdürülebilirliğini ve arz güvenliği seviyesini güçlendireceğini söyledi. Ukrayna’nın birleşik enerji sisteminin ENTSO-E’ye entegrasyonu, Ukrayna’nın ve tüm Avrupa kıtasının enerji güvenliğinde kilit bir rol oynuyor. Başbakan, “Ukrayna’nın Rusya Federasyonu’nun elektrik sisteminden ayrılması, Rusya Federasyonu’nun elektrik sektörü üzerindeki stratejik etkisinin yalnızca Ukrayna’da değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde de kaybolmasına yol açacaktır. ENTSO-E’ye entegrasyon Ukrayna’nın enerji bağımsızlığını sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Post navigation
Previous post

Ferrexpo dekarbonizasyon planları.

Next post

Ukrayna için 6,5 milyar euro'luk AB yatırım programı.