Wielkość ukraińskiej produkcji przemysłowej wzrosła o 2,4% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

piątek, 15 grudnia, 2023
Wielkość ukraińskiej produkcji przemysłowej wzrosła o 2,4% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

Jednocześnie we wrześniu wskaźnik ten wzrósł o 11,7% w porównaniu do września ubiegłego roku. Produkcja metalurgiczna i gotowych wyrobów metalowych w ciągu trzech kwartałów roku spadła o 3,6% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r., a wydobycie rud metali spadło o 11,6%.

Jednak we wrześniu produkcja w hutnictwie wzrosła o 46,3% w porównaniu z wrześniem 2022 r. i spadła o 9,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W górnictwie rud żelaza wskaźnik wzrósł o 89,9% rok do roku i spadł o 3,6% w porównaniu z sierpniem.

Wrześniowe wskaźniki dla kompleksu górniczo-hutniczego wykazały wzrost w porównaniu z tym samym miesiącem w 2022 r. dzięki niskiej bazie porównawczej, ponieważ w ciągu ostatniego roku ukraiński przemysł pracował przy niskich mocach produkcyjnych w związku z dostosowaniem się do nowych możliwości logistycznych i warunków na europejskim rynku stali.

Jednocześnie spadek wrześniowego wskaźnika w porównaniu z sierpniem jest związany ze spowolnieniem aktywności na unijnym rynku stali z powodu niekorzystnych warunków gospodarczych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Wolumen ukończonych prac budowlanych wzrósł w tym roku o prawie 21%.

Wolumen ukończonych prac budowlanych wzrósł w tym roku o prawie 21%.

Następna wiadomość
Prawie 1000 obiektów zostanie przeniesionych na własność prywatną w Ukrainie w przyszłym roku.

Prawie 1000 obiektów zostanie przeniesionych na własność prywatną w Ukrainie w przyszłym roku.

Poprzednie główne tematy