Wolumen ukończonych prac budowlanych wzrósł w tym roku o prawie 21%.

piątek, 15 grudnia, 2023
Wolumen ukończonych prac budowlanych wzrósł w tym roku o prawie 21%.

Wskaźnik ukończonych prac budowlanych w Ukrainie wzrósł o 20,4% w okresie styczeń-wrzesień w porównaniu do ubiegłego roku. Wolumen ukończonych prac budowlanych w tym okresie w ujęciu pieniężnym osiągnął 96,02 mld hrywien (2,6 mld USD).

Motorem wzrostu budownictwa w 2023 r. były konstrukcje inżynieryjne (+34,4%). Jednocześnie budownictwo mieszkaniowe spadło o 4,3%, a budownictwo niemieszkaniowe wzrosło o 14,1%. W ujęciu pieniężnym budownictwo mieszkaniowe osiągnęło wartość 14,91 mld hrywien, budownictwo niemieszkaniowe – 24,46 mld hrywien, a budownictwo obiektów inżynieryjnych – 56,65 mld hrywien.

Udział nowych obiektów budowlanych w łącznej kwocie ukończonych prac budowlanych wyniósł 39,5%, remontów – 38,4%, a rekonstrukcji i modernizacji technicznej – 22,1%. Wzrost budownictwa inżynieryjnego związany jest z odbudową obiektów transportowych i przemysłowych zniszczonych przez Rosję, a także mostów, wiaduktów, dróg, linii kolejowych, rurociągów, komunikacji, linii energetycznych i innych obiektów infrastrukturalnych i inżynieryjnych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Obroty handlowe między Ukrainą a Turcją osiągnęły rekordowy poziom 8 miliardów dolarów, a tureckie firmy zainwestowały ponad 300 milionów dolarów podczas wojny.

Obroty handlowe między Ukrainą a Turcją osiągnęły rekordowy poziom 8 miliardów dolarów, a tureckie firmy zainwestowały ponad 300 milionów dolarów podczas wojny.

Następna wiadomość
Wielkość ukraińskiej produkcji przemysłowej wzrosła o 2,4% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

Wielkość ukraińskiej produkcji przemysłowej wzrosła o 2,4% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

Poprzednie główne tematy