Ukraina otrzyma 232 mln USD na awaryjne naprawy budynków mieszkalnych w ramach projektu HOPE Banku Światowego.

czwartek, 7 września, 2023
Ukraina otrzyma 232 mln USD na awaryjne naprawy budynków mieszkalnych w ramach projektu HOPE Banku Światowego.

W dniu 5 września podpisano odpowiednią umowę między Ministerstwem Finansów Ukrainy a Bankiem Światowym w ramach projektu Housing Repair for People’s Empowerment – HOPE o łącznej wartości 800 mln USD.

Początkowe finansowanie w wysokości 232 mln USD zostanie skierowane na zaspokojenie pilnych i krytycznych potrzeb w zakresie naprawy częściowo uszkodzonych indywidualnych i wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę. Finansowanie składa się z dotacji w wysokości 162,2 mln USD z Wielostronnego Funduszu Powierniczego (URTF) oraz pożyczki w wysokości 70 mln USD z IBRD pod gwarancją rządu japońskiego.

Projekt HOPE ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do powrotu Ukraińców na terytoria dotknięte działaniami wojennymi w wyzwolonych regionach Ukrainy.

Według stanu na luty 2023 r. całkowity koszt szkód w sektorze mieszkaniowym Ukrainy oszacowano na ponad 50 mld USD.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ze względu na mniejszą pomoc międzynarodową, rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły w sierpniu o 3,2%.

Ze względu na mniejszą pomoc międzynarodową, rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły w sierpniu o 3,2%.

Następna wiadomość
Senat USA wznawia pracę po wakacjach i planuje zwiększyć pomoc dla Ukrainy.

Senat USA wznawia pracę po wakacjach i planuje zwiększyć pomoc dla Ukrainy.

Poprzednie główne tematy