Ze względu na mniejszą pomoc międzynarodową, rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły w sierpniu o 3,2%.

czwartek, 7 września, 2023
Ze względu na mniejszą pomoc międzynarodową, rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły w sierpniu o 3,2%.

Na dzień 1 września wolumen pomocy wyniósł około 40,4 mld USD, co oznacza spadek o 1,4 mld USD w sierpniu, podał w środę Narodowy Bank.

Przyczyną spadku była sprzedaż walut przez NBU w celu pokrycia różnicy między podażą a popytem na rynku walutowym, która została częściowo skompensowana przychodami od partnerów międzynarodowych. W sierpniu NBU sprzedał na rynku walutowym prawie 2,5 mld USD, podczas gdy odkupił tylko 4,5 mln USD.

W tym samym czasie na rachunki walutowe rządu w NBU wpłynęło 1,66 mld USD, w tym 1,63 mld USD pomocy makrofinansowej z UE i 21,9 mln USD z emisji krajowych obligacji walutowych.

Ponadto rząd zapłacił 306,5 mln USD za obsługę i spłatę długu państwowego w walucie obcej, z czego 169,1 mln USD było należne Bankowi Światowemu, 63,7 mln USD za obsługę i spłatę obligacji w walucie obcej, a reszta była należna innym międzynarodowym wierzycielom. Ukraina zapłaciła również 379,6 mln USD na rzecz MFW.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Rząd przedstawił potrzeby i priorytety ożywienia gospodarczego w ramach programu Ukraine Facility.

Rząd przedstawił potrzeby i priorytety ożywienia gospodarczego w ramach programu Ukraine Facility.

Następna wiadomość
Ukraina otrzyma 232 mln USD na awaryjne naprawy budynków mieszkalnych w ramach projektu HOPE Banku Światowego.

Ukraina otrzyma 232 mln USD na awaryjne naprawy budynków mieszkalnych w ramach projektu HOPE Banku Światowego.

Poprzednie główne tematy