Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Rząd będzie wspierał rolników, którzy korzystają z technologii nawadniania gruntów.

W niedawnym oświadczeniu premier Denys Szmyhal powiedział, że państwo będzie zwracać 25% kosztów producentom rolnym, którzy zainstalowali lub zmodernizowali systemy nawadniające w swoich gospodarstwach. „Modernizacja systemu nawadniania gruntów zwiększy ich plony co najmniej dwukrotnie, przyczyniając się tym samym do wzrostu PKB i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym roku bezzwrotna dotacja dla rolników w ramach odpowiedniego programu wyniesie 50 mln UAH (1,9 mln dolarów)” – powiedział Szmyhal.

Post navigation
Previous post

W Ukrainie działa zunifikowany ekologiczny portal internetowy EcoSystem.

Next post

Kadorr chce kupić Pierwszą Kijowską Fabrykę Budowy Maszyn.