Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W Ukrainie działa zunifikowany ekologiczny portal internetowy EcoSystem.

Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął uchwałę „O zunifikowanej platformie ekologicznej EcoSystem”, na mocy której EcoSystem stał się oficjalnym państwowym portalem internetowym. Jest to jedyne źródło zweryfikowanych informacji o środowisku i uzyskania środowiskowych usług administracyjnych dostępnych dla obywateli Ukrainy. Ukraina wypełnia swoje zobowiązania i otwiera swoim obywatelom dostęp do informacji o stanie środowiska (gov.ua).

Post navigation
Previous post

Ceny konsumpcyjne w Ukrainie wzrosły o 11%,

Next post

Rząd będzie wspierał rolników, którzy korzystają z technologii nawadniania gruntów.