Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Kadorr chce kupić Pierwszą Kijowską Fabrykę Budowy Maszyn.

 Grupa z Odesy wyraziła zainteresowanie nabyciem 100% udziałów w Pierwszym Kijowskim Zakładzie Budowy Maszyn JSC (dawniej zakład Bilszowyk).  Zakład zostanie sprywatyzowany, a jego zakupem zainteresowało się ponad 15 inwestorów.

Post navigation
Previous post

Rząd będzie wspierał rolników, którzy korzystają z technologii nawadniania gruntów.

Next post

Globalny minimalny podatek dochodowy w wysokości 15%.