Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ministerstwo Rolnictwa chce zastąpić prawo do bezpłatnej prywatyzacji

w hektarach „fizycznych” prawem do stałej zniżki przy zakupie i dzierżawie gruntów państwowych, poinformował minister Roman Leszczenko. Zniżka ta będzie jednakowa i gwarantowana dla wszystkich obywateli, a dodatkowe korzyści będą przewidziane dla kombatantów i niektórych innych kategorii obywateli. Zdaniem Leszczenki, bezpłatna prywatyzacja ziemi w obecnym kształcie jest narzędziem, które pozwala nadużywać tego prawa.

Post navigation
Previous post

We wrześniu 2021 roku Ukraińcy kupili rekordową liczbę nowych samochodów elektrycznych,

Next post

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA) było gospodarzem Konferencji IT, która koncentrowała się na stanie IT,