Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA) było gospodarzem Konferencji IT, która koncentrowała się na stanie IT,

 edukacji technicznej w Ukrainie oraz perspektywach/wyzwaniach rozwoju IT. Sektor IT w Ukrainie rozwija się w średnim tempie 20-25%, powiedziała zastępca dyrektora EBA ds. rzecznictwa – pani Switłana Mychajłowska.  W ciągu 15 lat eksport usług IT wzrósł 114 razy. Obecnie eksport IT stanowi 8,3% całego eksportu (towarów i usług) w 2020 roku, według bilansu płatniczego NBU. Pełne sprawozdanie z konferencji IT można znaleźć na stronie internetowej EBA (eba.com.ua).

Post navigation
Previous post

Ministerstwo Rolnictwa chce zastąpić prawo do bezpłatnej prywatyzacji

Next post

Ekspansja Wizz Air w Ukrainie i nowe kierunki.