Darczyńcy zapewnią Ukrainie 0,5 mld euro na rozminowywanie, a Ukraina zaoferuje partnerom sektory do rozminowywania.

piątek, 13 października, 2023
Darczyńcy zapewnią Ukrainie 0,5 mld euro na rozminowywanie, a Ukraina zaoferuje partnerom sektory do rozminowywania.

W szczególności Szwajcaria przeznaczy ponad 100 mln euro w ciągu najbliższych czterech lat, poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Ponadto rząd Szwajcarii planuje zorganizować w przyszłym roku drugą międzynarodową konferencję darczyńców w sprawie humanitarnego rozminowywania Ukrainy.

Jak powiedziała minister gospodarki Julia Swyrydenko, Ukraina dąży do jak najszybszego oczyszczenia swojego terytorium z min i przywrócenia tym ziemiom produktywności gospodarczej. Obecnie ponad 170 000 hektarów jest potencjalnie skażonych. Ukraina chce również zaoferować partnerom możliwość objęcia patronatem określonych kierunków lub obszarów, na których będą koncentrować swoją pracę.

„Będziemy tworzyć i oferować partnerom „pakietowe” kierunki, na przykład rozminowywanie infrastruktury krytycznej, sieci elektrycznych, lasów, rozminowywanie podwodne itp.”, wyjaśniła Swyrydenko.

Należy zauważyć, że 34 państwa partnerskie potwierdziły łączną kwotę 500 mln euro na rozminowywanie Ukrainy na specjalnej konferencji w Zagrzebiu.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Potrzeby Ukrainy w zakresie finansowania zewnętrznego w 2024 r. są o 3 mld USD wyższe niż wcześniejsze szacunki.

Potrzeby Ukrainy w zakresie finansowania zewnętrznego w 2024 r. są o 3 mld USD wyższe niż wcześniejsze szacunki.

Następna wiadomość
Ukraina zwraca się do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o obniżenie grupy ryzyka kraju w celu zmniejszenia o połowę kosztów ubezpieczenia inwestycji.

Ukraina zwraca się do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o obniżenie grupy ryzyka kraju w celu zmniejszenia o połowę kosztów ubezpieczenia inwestycji.

Poprzednie główne tematy