Ukraina zwraca się do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o obniżenie grupy ryzyka kraju w celu zmniejszenia o połowę kosztów ubezpieczenia inwestycji.

piątek, 13 października, 2023
Ukraina zwraca się do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o obniżenie grupy ryzyka kraju w celu zmniejszenia o połowę kosztów ubezpieczenia inwestycji.

Ministerstwo Gospodarki, przy udziale Advantage Ukraine, prowadzi aktywne negocjacje z agencjami kredytów eksportowych (ECA) w krajach partnerskich, podkreślając znaczenie stosowania 100% pokrycia ryzyka ubezpieczeniowego, powiedział wiceminister Wołodymyr Kuzyo.

„Wzywamy Agencje Kredytów Eksportowych do rozszerzenia wsparcia dla projektów w Ukrainie. Ponadto zapewnienie ubezpieczenia inwestycyjnego ukraińskim firmom przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi może przynieść znaczące korzyści dla działalności gospodarczej w Ukrainie. Obecnie pracujemy nad zebraniem możliwych projektów inwestycyjnych w kluczowych sektorach gospodarki. Niektóre z nich są już rozważane przez ESA, organizacje międzynarodowe i instytucje finansowania rozwoju (DFI i IFI)” – zauważył Kuzyo.

Ponadto Ukraina zwróciła się do OECD o zmianę grupy ryzyka kraju z siódmej na szóstą. Mogłoby to obniżyć o połowę stawkę składki na ubezpieczenie ryzyka inwestycyjnego, znacznie zmniejszając koszty sprzętu i obiektów potrzebnych ukraińskim firmom do udziału w odbudowie.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Darczyńcy zapewnią Ukrainie 0,5 mld euro na rozminowywanie, a Ukraina zaoferuje partnerom sektory do rozminowywania.

Darczyńcy zapewnią Ukrainie 0,5 mld euro na rozminowywanie, a Ukraina zaoferuje partnerom sektory do rozminowywania.

Następna wiadomość
UE zapewni Ukrainie 4,5 mld euro do końca roku, podczas gdy Ukraina ma nadzieję na kolejne 2,3 mld dolarów od USA.

UE zapewni Ukrainie 4,5 mld euro do końca roku, podczas gdy Ukraina ma nadzieję na kolejne 2,3 mld dolarów od USA.

Poprzednie główne tematy