Cztery zakłady przetwarzania odpadów o wydajności 500 000 ton zostaną zbudowane w regionie Połtawy, kosztem 130 milionów dolarów.

środa, 17 kwietnia, 2024
Cztery zakłady przetwarzania odpadów o wydajności 500 000 ton zostaną zbudowane w regionie Połtawy, kosztem 130 milionów dolarów.

Do końca maja 2024 r. społeczności Połtawy, Lubny, Kremenczuka i Kobelyaky wyznaczą miejsca budowy nowych zakładów przetwarzania odpadów. Planowane przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni przetwarzać odpady wytwarzane w tych regionach.

Przygotowywany jest wstępny pakiet dokumentów, który wkrótce będzie gotowy do przedstawienia potencjalnym inwestorom i instytucjom finansowym. Istnieją już propozycje od kilku inwestorów, którzy są zainteresowani budową tych fabryk.

Obwód połtawski stanie się jednym z regionów pilotażowych. Zakłady będą przetwarzać do 500 000 ton stałych odpadów z gospodarstw domowych rocznie. Projekt planuje przyciągnąć około 130 milionów dolarów od międzynarodowych inwestorów. Międzynarodowe banki są gotowe rozważyć sfinansowanie do 80% budowy tych obiektów, a reszta będzie pochodzić z sektora prywatnego.

Ponadto zakłady te będą produkować energię elektryczną, więc przy wyborze lokalizacji należy wziąć pod uwagę wymagania techniczne dotyczące przesyłania tej energii do sieci.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina pracuje nad dwoma projektami, które mogą wyprodukować do 1700 MW czystego wodoru.

Ukraina pracuje nad dwoma projektami, które mogą wyprodukować do 1700 MW czystego wodoru.

Następna wiadomość
Ukraina zwiększyła eksport surowców metalowych i rudy żelaza.

Ukraina zwiększyła eksport surowców metalowych i rudy żelaza.

Poprzednie główne tematy