Ukraina zwiększyła eksport surowców metalowych i rudy żelaza.

środa, 17 kwietnia, 2024
Ukraina zwiększyła eksport surowców metalowych i rudy żelaza.

Szef Komisji Finansów Danyło Hetmańcew zwrócił uwagę, że w wynikach z pierwszego kwartału 2024 r. produkty kompleksu wydobywczego i metalurgicznego stanowią prawie 20% całego eksportu towarów. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku ta kategoria eksportu stanowiła 13%.

W pierwszym kwartale Ukraina wyeksportowała rudę żelaza o wartości 0,86 mld USD w porównaniu z 0,4 mld USD w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jednak produkty rolne nadal zajmują lwią część ukraińskiego eksportu. Około 70% całego eksportu towarów w pierwszym kwartale stanowiły surowce rolne i żywność.

Jednocześnie Ukraina znacznie zwiększyła eksport metali żelaznych w pierwszych dwóch miesiącach roku. Odpowiedni wskaźnik wzrósł o 46,2%, czyli o 522,5 mln USD, w porównaniu ze styczniem-lutym ubiegłego roku, podała Państwowa Służba Statystyczna.

W tym samym czasie wskaźniki eksportu zbóż spadły o 8,1%, czyli w ujęciu pieniężnym, do 1,838 mld USD.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Cztery zakłady przetwarzania odpadów o wydajności 500 000 ton zostaną zbudowane w regionie Połtawy, kosztem 130 milionów dolarów.

Cztery zakłady przetwarzania odpadów o wydajności 500 000 ton zostaną zbudowane w regionie Połtawy, kosztem 130 milionów dolarów.

Następna wiadomość
W ramach czeskiej inicjatywy artyleryjskiej pozyskano 180 000 sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, w której uczestniczy ponad 20 krajów.

W ramach czeskiej inicjatywy artyleryjskiej pozyskano 180 000 sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, w której uczestniczy ponad 20 krajów.

Poprzednie główne tematy