Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju zatwierdził 53 projekty inwestycyjne w Ukrainie o wartości 842,7 mln euro.

 Pełne finansowanie zostało już przyznane 48 projektom w Ukrainie o wartości 776,2 mln euro. „Potwierdza to status Ukrainy jako aktywnego uczestnika międzynarodowych stosunków gospodarczych” – powiedział wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Projekt zapewnił finansowanie dla sektorów: dóbr konsumpcyjnych, instytucji finansowych, przemysłu, usług komunalnych, telekomunikacji, energii i surowców.

Post navigation
Previous post

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o wartości 2,465 mld UAH (93 mln USD)

Next post

Niemcy przeznaczają 350 mln euro na międzynarodowe projekty wodorowe.