Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Niemcy przeznaczają 350 mln euro na międzynarodowe projekty wodorowe.

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki Niemiec opublikowało mapę drogową finansowania międzynarodowych projektów w dziedzinie energii wodorowej. „W sumie na finansowanie projektów do końca 2024 roku zostanie przeznaczone 350 mln euro. Środki będą przeznaczone dla firm zajmujących się produkcją gospodarczą, finansowanie w formie grantów i nie będą traktowane jako pożyczki. Średnia alokacja na jeden projekt wynosi 15 mln euro.

Post navigation
Previous post

Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju zatwierdził 53 projekty inwestycyjne w Ukrainie o wartości 842,7 mln euro.

Next post

W ciągu ostatniego tygodnia akcje ukraińskiego węgla spadły o 8,2%.