Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o wartości 2,465 mld UAH (93 mln USD)

. Na aukcjach obligacji Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom sześć emisji papierów wartościowych w walucie krajowej. Średnia ważona rentowność 6-miesięcznych obligacji wyniosła 9,70%, 1-letnich – 11,50%, 1,5-letnich – 11,57%, 2-letnich – 12,40%, 3-letnich – 12,49%, a 5-letnich – 12,75% (raporty).

Post navigation
Previous post

Modernizacja lokomotyw kolejowych na Ukrainie zostanie podjęta przez francuską firmę przemysłową Liebherr i Mykolaiv Locomotive Repair Plant.

Next post

Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju zatwierdził 53 projekty inwestycyjne w Ukrainie o wartości 842,7 mln euro.