Wednesday, November 17, 2021

Bu hafta Avrupa KOBİ Haftası.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini teşvik etmek ve daha fazla insanı Ukrayna da dahil olmak üzere Avrupa’da kendi şirketlerini kurmaya teşvik etmek amaçlanıyor. Birçok girişimcinin finansmana ve gelişmiş yeşil teknolojilere erişmesi ve özellikle büyük şehirlerin dışındakiler olmak üzere endüstri standartlarını karşılaması zor olmaya devam ediyor. AB, EBRD’nin yardımıyla #EU4Business (https://eu4business.org.ua/) girişimi aracılığıyla, ortak bankalar aracılığıyla kredi ve hibeler sağlayarak Ukrayna’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini destekliyor.

Previous post

Germany's energy regulator has suspended the certification of Nord Stream 2.

Next post

Editor's note:

Previous Main Topics