Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Żytomierz będzie w stanie zapewnić 30% ogrzewania miejskiego dzięki recyklingowi.

W marcu 2022 roku w Żytomierzu ma zostać otwarty zakład przetwarzania odpadów, który będzie dostarczał 30% energii potrzebnej do ogrzewania miasta. Burmistrz Żytomierza Serhij Suchomłyn powiedział, że obecnie powierzchnia składowisk odpadów w Ukrainie wynosi 8,5 tys. hektarów. W Żytomierzu budowany jest zakład, który będzie w stanie przetworzyć 85 tys. ton stałych odpadów domowych.

Post navigation
Previous post

W obwodzie kirowogradzkim została otwarta wystawa rolno-przemysłowa Ukrainy "AgroExpo-2021".

Next post

W Ukrainie wprowadzono nowe kary z pomocą automatycznej kontroli wagi.