Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W Ukrainie wprowadzono nowe kary z pomocą automatycznej kontroli wagi.

Do końca 2021 roku na ukraińskich autostradach będzie 140 kompleksów kontroli wagi. Od dziś wprowadzane są nowe automatyczne kary za naruszenie norm kontroli wymiarów i wagi, powiedział minister infrastruktury Aleksander Kubrakow. Grzywny za nadwagę pojazdów: do 10% – 270 euro, od 10% do 20% – 530 euro, od 20% do 30% – 1006 euro, ponad 30% – 1600 euro.

Post navigation
Previous post

Żytomierz będzie w stanie zapewnić 30% ogrzewania miejskiego dzięki recyklingowi.

Next post

Ukraińskie porty powinny inwestować zyski w poprawę infrastruktury.