Zysk największego banku państwowego spadł o ponad 50%.
wtorek, 15 listopada, 2022

Zysk największego banku państwowego spadł o ponad 50%.

Zysk netto państwowego PrivatBanku za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku wyniósł 13,8 mld UAH. Bank podał, że jest to o 7,4 mld UAH (54%) mniej niż wynik za analogiczny okres ubiegłego roku. Od początku wojny instytucja finansowa wprowadziła kilka środków mających na celu zmniejszenie obciążenia kredytowego klientów. Ponadto, ze względu na spadek wypłacalności ludności, zwłaszcza na terytoriach okupowanych i w strefach wojennych, w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku bank zgromadził 9,4 mld UAH w rezerwach na ryzyko kredytowe. Prowizje i ich anulowanie doprowadziły do spadku wyniku prowizyjnego netto o 2,7 mld UAH w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przychody z płatności w sieciach handlu detalicznego były o połowę niższe niż rok wcześniej, przy stosunkowo niezmienionym wolumenie transakcji.

Poprzednie wiadomości
Parlament Europejski rozpatrzy rezolucję w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo terrorystyczne,

Parlament Europejski rozpatrzy rezolucję w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo terrorystyczne,

Następna wiadomość
Ukraina, USA, Japonia i Korea rozpoczynają wspólny projekt w dziedzinie energii bezemisyjnej.

Ukraina, USA, Japonia i Korea rozpoczynają wspólny projekt w dziedzinie energii bezemisyjnej.

Poprzednie główne tematy