Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej,

Nikopol Ferroalloys wyłączył pięć pieców. Nikopol Ferroalloy Plant ogłosił, że spadek popytu na żelazostopy i znaczny wzrost taryf za energię elektryczną od początku października tego roku był przyczyną jego decyzji.

Post navigation
Previous post

Szacunki MFW dotyczące wzrostu PKB Ukrainy w 2021 r.

Next post

Średnia cena importu gazu w Ukrainę we wrześniu wzrosła o 26,9%.