Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Szacunki MFW dotyczące wzrostu PKB Ukrainy w 2021 r.

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Ukrainy w 2021 r. z 4% do 3,5%, wynika z raportu World Economic Outlook (WEO) Funduszu (interfaxukraine). Organizacja podniosła swoje oczekiwania co do wzrostu ukraińskiej gospodarki w 2022 roku do 3,6%, podczas gdy wcześniej oczekiwano, że będzie to 3,4%. Jak wskazano w WEO, szacunek średniorocznej inflacji w Ukrainie w 2021 roku został podniesiony z 7,9% do 9,5%, a w 2022 roku z 6,8% do 7,1%. Stopa inflacji w Ukrainie na koniec 2021 roku wyniesie 10,2%, a w 2022 roku 6%.

Post navigation
Previous post

Globalny minimalny podatek dochodowy w wysokości 15%.

Next post

Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej,