Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Zbiory roślin oleistych w Ukrainie w 2021 roku

 szacowane są na 23,2 mln ton, co oznacza wzrost wolumenu o 19% w stosunku do zbiorów w 2020 roku. „Pomimo spodziewanych rekordowych zbiorów, ceny ukraińskich produktów rolnych pozostają na dość wysokim poziomie. Głównymi czynnikami są wysoki poziom cen w głównych krajach eksportujących na tle ryzyka spadku produkcji, a także ograniczenie sprzedaży przez ukraińskich rolników”.

Post navigation
Previous post

Zełenski spotkał się z prezydentem Niemiec.

Next post

Reforma rolna w Ukrainie wymaga ulepszeń.