Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Reforma rolna w Ukrainie wymaga ulepszeń.

W 100. rocznicę wprowadzenia rynku ziemi, w ukraińskim ustawodawstwie brakuje ostatniego ważnego ogniwa, które poprawiłoby dostęp do kredytów dla małych i średnich rolników. Aby wszyscy Ukraińcy mogli skorzystać z reformy rolnej, Rada Najwyższa musi przyjąć ustawę o Częściowym Funduszu Gwarancyjnym dla Rolnictwa. Rolnicy chcą chronić swoje dotychczasowe inwestycje infrastrukturalne, uzyskać kapitał obrotowy na rozwój działalności.

Post navigation
Previous post

Zbiory roślin oleistych w Ukrainie w 2021 roku

Next post

Ambasador Szwajcarii Claude Wild wziął udział w prezentacji tramwajów