Wojna w Ukrainie spowodowała 10,3 mld USD strat w sektorze rolnym i 70 mld USD strat gospodarczych.

wtorek, 16 kwietnia, 2024
Wojna w Ukrainie spowodowała 10,3 mld USD strat w sektorze rolnym i 70 mld USD strat gospodarczych.

Rosyjska inwazja doprowadziła do uszkodzenia aktywów materialnych ukraińskiego kompleksu rolno-przemysłowego o wartości 10,3 mld USD. Największą część strat, tj. 57% (5,8 mld USD), stanowią uszkodzenia maszyn rolniczych. Łącznie w Ukrainie zniszczono lub uszkodzono ponad 21% dostępnej floty maszyn i urządzeń rolniczych.

Drugą co do wielkości kategorią uszkodzonych aktywów (1,9 mld USD) są zboża i uprawy oleiste, które zostały nie tylko zniszczone, ale również skradzione przez Rosjan.

Trzecią co do wielkości kategorią szkód są magazyny (1,8 mld USD), co stanowi 17,5% wszystkich strat. Zniszczono 11,3 mln ton pojemności magazynowej, a kolejne 3,3 mln ton zostało uszkodzonych.

Dodatkowo, rozminowanie gruntów rolnych będzie kosztować Ukrainę od 12,8 do 26,6 mld USD.

Łączne straty sektora rolnego szacuje się na 69,8 mld USD, co znacznie przekracza roczny wkład tego sektora w PKB Ukrainy w 2021 roku. Największą kategorią strat jest spadek produkcji roślinnej, który stanowi 49,2% wszystkich strat (34,3 mld USD).

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Gdzie są najdroższe nieruchomości mieszkaniowe w Ukrainie?

Gdzie są najdroższe nieruchomości mieszkaniowe w Ukrainie?

Następna wiadomość
Z powodu sankcji Rosja ma trudności z uzyskaniem miliardów dolarów przychodów z eksportu.

Z powodu sankcji Rosja ma trudności z uzyskaniem miliardów dolarów przychodów z eksportu.

Poprzednie główne tematy