Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

We wrześniu liczba lotów nad Ukrainą wyniosła 76% poziomu sprzed kryzysu,

podała ukraińska Państwowa Służba Ruchu Lotniczego. Liczba lotów na niebie nad Ukrainą we wrześniu ustabilizowała się na poziomie 76% wskaźnika sprzed kryzysu i wyniosła 26 241 lotów. Ukraińskie linie lotnicze wykonały 9 614 lotów we wrześniu 2021 roku (o 11,1% mniej niż we wrześniu przed kryzysem 2019 roku), międzynarodowe linie lotnicze wykonały 16 627 lotów (spadek o 29,8%), „UkSATSE poinformował.

Post navigation
Previous post

Na lotnisku w Charkowie mają powstać hangary serwisowe Boeinga.

Next post

Na dzień dzisiejszy 12 regionów Ukrainy jest zakwalifikowanych do strefy "pomarańczowej"