Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Na dzień dzisiejszy 12 regionów Ukrainy jest zakwalifikowanych do strefy „pomarańczowej”

, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Regiony te to: Dniepropietrowski, Doniecki, Żytomierski, Zaporoski, Kijowski, Ługański, Połtawski, Sumski, Charkowski, Chersoński, Chmielnicki i Czerniowiecki.

Post navigation
Previous post

We wrześniu liczba lotów nad Ukrainą wyniosła 76% poziomu sprzed kryzysu,

Next post

Partnerstwo ukraińsko-tureckie jest w szczytowym momencie swojego rozwoju