Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Wczoraj Rada przeważającą większością głosów zatwierdziła przyjęcie niskooprocentowanej linii kredytowej w wysokości 340 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na odbudowę infrastruktury społecznej i transportowej w regionach dotkniętych wojną

w południowo-wschodniej Ukrainie. Środki te zostaną również skierowane do regionów dotkniętych napływem uchodźców wewnętrznych z terenów dotkniętych wojną.

Post navigation
Previous post

Od najbliższego wtorku bank centralny pozwoli przedsiębiorcom na zakup do 100 000 euro dziennie

Next post

Nibulon, największe ukraińskie przedsiębiorstwo żeglugi rzecznej, zwiększyło swoje przewozy o 9% w zakończonym właśnie roku gospodarczym.