Wczoraj Rada przeważającą większością głosów zatwierdziła przyjęcie niskooprocentowanej linii kredytowej w wysokości 340 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na odbudowę infrastruktury społecznej i transportowej w regionach dotkniętych wojną

czwartek, 15 lipca, 2021

w południowo-wschodniej Ukrainie. Środki te zostaną również skierowane do regionów dotkniętych napływem uchodźców wewnętrznych z terenów dotkniętych wojną.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości

Od najbliższego wtorku bank centralny pozwoli przedsiębiorcom na zakup do 100 000 euro dziennie

Następna wiadomość

Nibulon, największe ukraińskie przedsiębiorstwo żeglugi rzecznej, zwiększyło swoje przewozy o 9% w zakończonym właśnie roku gospodarczym.

Poprzednie główne tematy