Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Od najbliższego wtorku bank centralny pozwoli przedsiębiorcom na zakup do 100 000 euro dziennie

 bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających. Posunięcie to jest częścią wieloletniej liberalizacji prawa dewizowego. „Zdecydowaliśmy się na stopniowe zniesienie tego wymogu” – mówi w komunikacie prasowym banku Jurij Geletij, wiceprezesa Narodowego Banku Ukrainy.  „Pozwoli to na ocenę wpływu każdego takiego kroku liberalizacyjnego na stan rynku”.

Post navigation
Previous post

Prezydent Zełenski odwoła się od decyzji Sądu Najwyższego,

Next post

Wczoraj Rada przeważającą większością głosów zatwierdziła przyjęcie niskooprocentowanej linii kredytowej w wysokości 340 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na odbudowę infrastruktury społecznej i transportowej w regionach dotkniętych wojną