W Odessie powstanie kilka zakładów przetwarzania odpadów o wydajności do 350 000 ton rocznie.

środa, 27 grudnia, 2023
W Odessie powstanie kilka zakładów przetwarzania odpadów o wydajności do 350 000 ton rocznie.

Jak poinformowała Iryna Szatochina, przedstawicielka odeskiej OAW, w obwodzie odeskim zjednoczone wspólnoty terytorialne finalizują procedurę rejestracji dokumentacji związanej z zarządzaniem gruntami w odniesieniu do rozmieszczenia zakładów przetwarzania stałych odpadów komunalnych.

Według niej, w obwodzie odeskim istnieje 628 zatwierdzonych składowisk odpadów o łącznej powierzchni 1 046 hektarów.

„Nie ma usystematyzowanego podejścia do sortowania i infrastruktury zapewniającej zarządzanie odpadami” – zauważyła Szatochina.

Dlatego też podpisano memorandum między między Odeską Obwodową Administracją Wojskową, Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, radami miejskimi w Jużnym, Podolu, Arcyzka, radą wiejską Awanhardiwka oraz radami wiejskimi Znamianske i Safianiwka.

Dokument określa współpracę między stronami i realizację w ramach krajowego projektu budowy zakładów gospodarki odpadami o rocznej wydajności 50 000, 100 000 i 350 000 ton, miejsc zintegrowanych z lokalną infrastrukturą drogową oraz dostępności działki, która może zostać przeznaczona na przyszłe projekty gospodarki odpadami komunalnymi.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Pomimo wojny, firmy są gotowe do inwestowania w Ukrainie.

Pomimo wojny, firmy są gotowe do inwestowania w Ukrainie.

Następna wiadomość
Deweloperzy nieruchomości reorientują swoją działalność na regiony.

Deweloperzy nieruchomości reorientują swoją działalność na regiony.

Poprzednie główne tematy