Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W ciągu najbliższych trzech lat Interpipe, producent rur stalowych i kół kolejowych z siedzibą w Dnieprze, zainwestuje 100 milionów dolarów w projekty ograniczające emisję dwutlenku węgla,

ogłosił Denys Morozov, pierwszy zastępca dyrektora generalnego Interpipe, na forum GMK. Jako wskaźnik tego, jak daleko Ukraina musi się posunąć, podał, że udział stali produkowanej metodą elektrometalurgii, która jest metodą niskoemisyjną, „nie przekracza 5%”. Dla porównania, udziały elektrometalurgii są wyższe w innych krajach: Bliski Wschód – 94%, Meksyk – 83%, USA – 71%, Turcja – 69%, Indie – 56%, Kanada – 46% i Unia Europejska – 42%.

Post navigation
Previous post

W pierwszym roku działalności Krajowej Rady Reform

Next post

Według Centrum GMK, ukraińscy producenci stali będą musieli zainwestować 25 mld dolarów, aby spełnić nowe standardy niskoemisyjne UE i USA.