Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W pierwszym roku działalności Krajowej Rady Reform

prezes Mikheil Saakashvili wymienia w artykule kilka zmian, celem których jest zmniejszenie biurokracji:

Post navigation
Previous post

Górnictwo:

Next post

W ciągu najbliższych trzech lat Interpipe, producent rur stalowych i kół kolejowych z siedzibą w Dnieprze, zainwestuje 100 milionów dolarów w projekty ograniczające emisję dwutlenku węgla,