Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Uwaga redaktora:

Manipulowanie cenami gazu spowodowało, że UE odczuwa braki w dostawach. Prezydent Rosji zachowuje się jak małe dziecko, które bawi się wężem z wodą, ściskając go i widząc, co się stanie dalej. Ilustrując swoją moc wywracania świata do góry nogami, stara się przekonać Europejczyków o konieczności jak najszybszego otwarcia Nord Stream 2.

Post navigation
Previous post

Tranzyt gazu na Węgry przez Ukrainę... Wodór i biometan to przyszłość... Przystępne kredyty hipoteczne na 5%... Air Taxi z Charkowa... Ukraińska siła robocza poszukiwana w Polsce...Kryptowaluty w Ukrainie

Next post

Kolejna blokada może doprowadzić do zmniejszenia PKB Ukrainy.