Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

„Krytyczne surowce, niezbędne do dekarbonizacji naszych gospodarek, można znaleźć w obfitości w Ukrainie

, która posiada złoża 20 z 30 takich materiałów” – powiedział Šefčovič, polityk z sąsiedniej Słowacji. „Zaangażuj się z nami w sztandarową strategię UE, Europejski Zielony Ład – w szczególności w zakresie czystych technologii zmieniających oblicze rynku, takich jak baterie i zasoby, których one potrzebują”.

Post navigation
Previous post

Długoterminowe inwestycje w ukraiński sektor wydobywczy mogą wygenerować 400 mld dolarów w ciągu następnej dekady,

Next post

Surowce do produkcji baterii i urządzeń energii odnawialnej obiecują "nowy rozdział" dla współpracy UE-Ukraina w latach 2020,