Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Długoterminowe inwestycje w ukraiński sektor wydobywczy mogą wygenerować 400 mld dolarów w ciągu następnej dekady,

powiedział premier Szmygal. Cele powinny być: podwojenie eksportu, zmniejszenie importu o dwie trzecie i rozszerzenie przetwarzania minerałów. Powiedział, że Ukraina powinna dążyć do bycia pełnoprawnym partnerem UE w wydobyciu i przetwarzaniu surowców krytycznych, a nie „dawcą surowców”.

Post navigation
Previous post

Premier Szmygal powiedział, że Ukraina będzie potrzebowała 100 mld euro na inwestycje kapitałowe w ciągu następnej dekady, aby zmniejszyć emisje do 35% poziomu z 1990 roku

Next post

"Krytyczne surowce, niezbędne do dekarbonizacji naszych gospodarek, można znaleźć w obfitości w Ukrainie