Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraiński rynek akcji ma swój pierwszy IPO

Pierwszy od wielu lat z umieszczeniem 500.000 akcji zwykłych klubu piłkarskiego Veres na giełdzie PFTS w Kijowie. Ogłoszenie zostało dokonane przez Tarasa Teriuchnego na Linkedinie. Akcje zostały zakupione przez 363 nabywców, a łączna wartość nominalna akcji wyniosła 50 mln UAH (ok. 1,9 mln USD). Jest to pierwsze IPO na ukraińskim rynku akcji zorganizowane na podstawie znowelizowanej ukraińskiej ustawy o rynku akcji.

Post navigation
Previous post

Szczytowa inflacja jest niższa niż oczekiwano

Next post

Dyskusja na temat budowania zaufania między biznesem a ukraińskim organem ścigania