Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Szczytowa inflacja jest niższa niż oczekiwano

W rozmowie z Bloombergiem, wiceprezes NBU Serhij Nikołajczuk powiedział: „Widzimy, że szczytowa inflacja jest niższa niż oczekiwano i spodziewamy się, że inflacja w szczycie wyniesie około 10,5% (w lipcu prognoza szczytu była na poziomie 11%). Na koniec roku inflacja może być nawet niższa niż prognozowane 9,6%.”

Post navigation
Previous post

Elektrownie atomowe zwiększają produkcję energii elektrycznej o 4%.

Next post

Ukraiński rynek akcji ma swój pierwszy IPO